HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Duurzame economie  |  Inspiratiepagina branche gezondheids- en welzijnszorg

Inspiratiepagina branche gezondheids- en welzijnszorg

Energiebesparing in de zorg

Tien zorginstellingen zijn samen aan de slag om energie te besparen in hun gebouwen in de stad Utrecht. Ze delen kennis en ervaringen in een ‘community of practice’ en hebben met de gemeente Utrecht het convenant Duurzame Zorg ondertekend.

Milieuplatform Zorg en de milieuthermometer Zorg

Het milieuplatform Zorg is de branchevereniging voor kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering in de intramurale zorg. De Milieuthermometer Zorg is een handvat voor een duurzame bedrijfsvoering binnen zorginstellingen.

Duurzame zorg Urgenda

Urgenda maakt samen met personeel en bewoners in zorghuizen een eigen, actiegerichte verduurzamingsagenda. Een agenda met concrete stappen op het gebied van energie, mobiliteit, water, afval en voedsel.