HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Duurzame economie  |  Inspiratiepagina duurzaam ondernemen

Inspiratiepagina duurzaam ondernemen

Het Groene Brein

Het Groene Brein is een uniek, landelijk dekkend netwerk van prominente wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen. Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis voor de nieuwe economie. In Het Groene Brein werken wetenschappers samen met bedrijven en andere partijen bij het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen.

Fair Trade Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is sinds 2011 een Fair Trade gemeente, met een groot aanbod van Fair Trade producten bij lokale ondernemingen. Van supermarkt tot sportkantine, van kledingzaak tot kerk.

Economic Board Utrecht

De Stichting Economic Board Utrecht zet zich in voor een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht. Zij verbindt en enthousiasmeert bedrijven, kennisinstellingen en overheden rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke en economische vraagstukken. Binnen het thema groen richt zij zich op het versnellen van de energietransitie en de circulaire economie. Concrete projecten zijn Circulair Inkopen, Nul-op-de-meter en groene en gezonde scholen.

Zonnekaart

De zonnekaart geeft inzicht in de geschiktheid van het dak van uw bedrijf of organisatie voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden en hoeveel kWh daarmee opgewekt kan worden. Met behulp van een eenvoudige rekenmodule kunt u snel uitrekenen wat de investering zal opleveren.

Duurzaam ondernemen RVO

Wilt u nieuwe markten aanboren, duurzaam ondernemen en meer groei? Het kán. RVO ondersteunt u graag bij het hoe. Met kennis, praktijkverhalen, regelingen, netwerken en tools.

Kansen bij verkassen

Gaat u uw bedrijfshuisvesting gaan vernieuwen (verhuizen, verbouwen, renoveren of nieuw bouwen)? Kansen bij Verkassen helpt u met 300 adviezen voor alle fasen: van locatiekeuze tot en met verhuizing. Deze geven u snel inzicht in uw kansen voor duurzaamheid en kostenbesparing. Kansen bij Verkassen bespaart u veel uitzoekwerk en voorkomt gemiste kansen!

Elektrische Deelauto We Drive Solar Zakelijk

Wilt u elektrische poolauto voor alle medewerkers en die kan worden gedeeld met andere bedrijven zodat de autokosten omlaag kunnen? Kijk dan eens op http://www.wedrivesolar.nl/zakelijk.html.

We Drive Solar bouwt voort op het succes van de eerste zongestuurde laadpaal ter wereld die kan laden èn ontladen. Een primeur van het samenwerkingsverband Smart Solar Charging in Utrecht. Smart Solar Charging bouwt een nieuw energiesysteem met duizenden zonnepanelen en een groot aantal slimme laadpalen. Slimme techniek maakt het mogelijk dat de auto's werkelijk door zonne-energie worden opgeladen. Hiermee dragen we bij aan het nieuwe energiesysteem, waarbij elektrische auto's, energieopwekking en een leefbare regio Utrecht samen komen.