HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Duurzame, klimaatneutrale organisatie  |  Inspiratiepagina Duurzame klimaatneutrale organisatie

Inspiratiepagina Duurzame klimaatneutrale organisatie

Inspiratie voor een duurzame, klimaatneutrale gemeentelijke organisatie én de duurzame, klimaatneutrale organisatie als inspiratie.

Klimaatvoetafdruk van de gemeentelijke organisatie

Wij maken sinds 2009 iedere twee jaar een klimaatvoetafdruk van onze organisatie. Een klimaatvoetafdruk geeft aan hoe groot het effect van onze gemeentelijke organisatie is op het klimaat. Ook geeft het aan waar de kansen liggen om klimaatneutraal te worden. We nemen stappen om meer energie te besparen, om zelf meer duurzame energie op te wekken en om ons wagenpark te verduurzamen. Het laatste stukje CO2 uitstoot van onze organisatie compenseren we, bij voorkeur lokaal.

Raadsinformatiebrief Klimaatneutrale organisatie 2015

In deze brief vindt u de resultaten van de Klimaatvoetafdruk 2013 en de stappen die we nemen om deze klimaatvoetafdruk te verkleinen.

Raadsinformatiebrief Inzet Klimaatcompensatiegelden voor een klimaatneutrale organisatie 2015

In deze brief vindt u de resultaten van de Klimaatvoetafdruk 2011 en de Klimaatvoetafdruk 2009 en de stappen die we nemen om deze klimaatvoetafdruk te verkleinen.

CO2 bank Utrecht

Via de CO2 Bank Utrecht is het mogelijk om lokaal de CO2 uitstoot te compenseren. De CO2 bank koppelt de CO2 compensatievraag aan klimaatprojecten in de non-profitsector, zoals scholen en sportclubs. De CO2 Bank regelt vervolgens het volledige compensatietraject.

Een duurzaam en energiezuinig gemeentekantoor

Het nieuwe gemeentekantoor is zeer energiezuinig door goede isolatie, door  zeer efficiënte verwarming met behulp van een warmtepomp en warmte-koude opslag, en door duurzame energieopwekking met zonnepanelen. De gemeentekantoor is hiermee een voorbeeldproject voor energiezuinige gemeentekantoren. Het gemeentekantoor is echter nog niet klimaatneutraal.

Bijzonder aan het kantoor zijn de slimme combinaties van duurzaamheid en rustieke uitstraling. Voorbeelden hiervan het gebruik van kunstharsgebonden pleisterwerk waarmee relatief eenvoudig zeer hoge isolatiewaarden gehaald kunnen worden en het gebruik van vensters.  De installatieonderdelen en de zonnepanelen op het dak zijn niet zichtbaar. Die staan op plat dak achter een façade dak.

Het gemeentekantoor is zuinig met water. Regenwater wordt opgeslagen in tanks en gebruikt om toiletten mee door te spoelen en het gazon te besproeien. De toiletten hebben spoelonderbrekingen en de douches waterbesparende douchekoppen. Hierdoor is er minder drinkwater nodig.

Voor de bouw van het  kantoor is alleen gebruik gemaakt van FSC hout.  Er zijn geen uitlogende materialen gebruikt zoals koper en zink.

Om fietsen naar het werk aantrekkelijk te maken heeft het kantoor een grote ondergrondse fietsenstalling en zijn er douches en een kleedruimte.

Het kantoor is toekomst bestendig omdat de ruimtelijke indeling relatief makkelijk aanpasbaar is.

Door toepassing van het flexibel kantoorconcept zijn er minder werkplekken nodig per ambtenaar. Ambtenaren hebben geen vaste werkplek meer. Hierdoor staan bureaus minder vaak leeg staan door deeltijdwerken of afspraken op andere plek. Door het flexibel kantoorconcept is er minder gebouw nodig per ambtenaar en dus ook minder ruimte voor het kantoor en minder materialen en energie voor de bouw en het gebruik van het kantoor.

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

We streven naar het certificaat Goud voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Hiervoor dienen we onze openbare ruimte heel duurzaam te beheren. Aan veel voorwaarden voor het certificaat voldoen we al, maar er zijn nog belangrijke stappen te maken. Onder andere op het gebied van zwerfafval.

Duurzaam inkopen

Als gemeente zijn we klant van veel bedrijven en vragen wij om duurzame producten en diensten. Zo stimuleren we de lokale duurzame economie en zijn wij een 'launching customer’.