HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Duurzame leefomgeving  |  Klimaatspel We-Energygame was succes

Klimaatspel We-Energygame was succes

Op een druk bezochte raadsinformatiebijeenkomst op 21 januari, speelden gemeenteraadsleden en inwoners het klimaatspel ‘We- Energygame’. Daarin kreeg iedereen een rol zoals de rol van netbeheerder (balans van het energienetwerk), ondernemer (winst), de planeet, of mensen (de samenleving). Op een op schaal gemaakte kaart van een deel van de gemeente gingen zij aan de slag met de energietransitie waarbij alle rollen een minimaal aantal punten moesten scoren. Dit leidde tot geanimeerde gesprekken en een zeer gezellige avond.

Toch niet zo makkelijk

Het bleek niet makkelijk om te zorgen dat iedereen ook zijn punten ging behalen. Met pijn in het hart werden op de ene tafel windturbines gelegd (en dan het liefst bij de gemeentegrens) terwijl op de andere tafel gezegd werd ‘leg ze dan ook maar bij mij neer’ en wéér op een andere tafel alles in het werk gesteld werd om dat te voorkomen. Met veel maislandschappen voor biomassa op de ene tafel en op de andere tafel weer meer zonnevelden. Met uitgebreide uitwisseling van gedachten waarom voor het een of voor het andere te kiezen. En dan nog waar en hoe te beginnen. Wethouder Rob Jorg vatte de avond mooi samen ‘het plezier waarmee aan de tafels werd gespeeld was mooi om te zien, dat moeten we zien vast te houden’.

Gezamenlijk kennis opbouwen

Het spel werd mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. Dat doet de provincie voor alle gemeenten zodat we samen kennis en ervaring op kunnen bouwen ten aanzien van de energietransitie en de opwek van duurzame energie in het bijzonder. De gemeente werkt met andere gemeenten, provincie en waterschappen regionaal samen aan de voorbereidingen van een Regionale Energie Strategie (RES), zoals afgesproken in het ontwerp Nationaal Klimaatakkoord. De opwek van duurzame elektriciteit en de verdeling van duurzame warmte zijn daarin een belangrijk onderdeel. Het spel is gemaakt en begeleid door de Hanzehogeschool Groningen. Het spel kan ook online gespeeld worden. Voor meer info: http://www.we-energy.eu.