HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Klimaatneutrale gemeente  |  Succesvolle bijeenkomst klimaatroutekaart 2035

Succesvolle bijeenkomst klimaatroutekaart 2035

Dinsdag 6 december was de bijeenkomst over de Klimaatroutekaart. Inwoners, medewerkers van de gemeente en raadsleden werden in groepjes uitgedaagd om te bepalen hoe we in 2035 klimaatneutraal gaan worden. In andere woorden hoe we de CO2 uitstoot in de gemeente over een kleine twintig jaar naar nul gaan brengen. De hoeveelheid CO2 die daarvoor verminderd moet worden, was weergegeven op een lange lat. De groepen kregen blokken met mogelijkheden voor CO2 vermindering waarmee zij de lat vol konden leggen. Voorbeelden van blokken waren 5000 woningen nul energie maken, 3 grote windmolens plaatsen, 25% van de bedrijven besparen maximaal op hun energiegebruik, 25% van de auto’s rijden elektrisch, of alle daken van bestaande woningen beleggen met zonnepanelen. Dit leidde tot mooie discussies aan de tafels. Waar bij de ene tafel gediscussieerd werd over biomassa, was dat bij een andere tafel een no-brainer. Ook over windenergie werd zeer verschillend gedacht.

Vervolgens gaven de groepen aan welke oplossingen zij vinden dat we meteen toe kunnen passen, welke oplossingen toegepast kunnen worden mits aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan en voor welke oplossingen geldt ‘nee, tenzij’. De resultaten hebben de vijf groepen vervolgens aan elkaar gepresenteerd. De uitgewerkte resultaten presenteren we de derde brede bijeenkomst “Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal” half februari 2017.  Overduidelijk is dat we in ieder geval meteen moeten beginnen met alle vormen van energiebesparing en met zonnepanelen. Alle groepen waren hier voor.

De gemeente en de Omgevingsdienst Utrecht (ODrU) hebben dit spel samen ontwikkeld en gemaakt. Denkt u dat dit spel ook leuk is voor andere groepen om hierover het gesprek aan te gaan, laat het ons weten. Stuur een mail naar duurzaam@heuvelrug.nl.