HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Klimaatneutrale gemeente  |  Utrechtse Heuvelrug Aardgasvrij

Utrechtse Heuvelrug Aardgasvrij

Het is de bedoeling dat in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Als gemeente hebben wij de taak de eerste wijken aan te wijzen om van het gas af te gaan. In 2019 starten we met het maken van de planning hiervoor, dit heet de Transitievisie Warmte. In de Transitievisie Warmte legt de gemeente een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas afgaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, brengen we ook de potentiële alternatieve energie infrastructuren in kaart. We maken de Transitievisie samen met belangrijke stakeholders en inwoners. Uiterlijk in 2021 wordt de transitievisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Eén van de manieren om een woning te verwarmen zonder aardgas is via een warmtenet. Een warmtenet is een collectieve warmtevoorziening in een wijk of dorp. Thermische energie uit afvalwater kan een duurzame warmtebron zijn voor een warmtenet. Samen met Heuvelrug Wonen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verkennen we de mogelijkheden om de warmte uit afvalwater te benutten voor de verwarming van woningen in Driebergen. Wij gaven gezamenlijk opdracht voor een onderzoek. Het onderzoek moet aantonen of de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Driebergen-Rijsenburg hiervoor kan worden benut.  Het onderzoek is een eerste verkenning van de haalbaarheid. Het kijkt naar de technische mogelijkheden, hoeveel woningen hiermee verwarmd zouden kunnen worden en naar de kosten. De onderzoeksresultaten worden in de zomer van 2019 verwacht.

Waarom gaan we van het aardgas af?

Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO₂ uit te stoten. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden. Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het gasnet en zorgen ze samen voor 10% van de Nederlandse CO₂-uitstoot (exclusief de verwarming van kantoren en andere gebouwen). Nu heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we voor die tijd allemaal van het aardgas af moeten. Daarnaast gaat de gaswinning in Groningen sterk teruglopen. Als we niet afhankelijk willen zijn van gas uit het buitenland moeten we overstappen op nieuwe manieren voor verwarmen en koken.