HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam

Duurzame leefomgeving

We werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving voor de huidige en toekomstige inwoners.

Ambitie

Onze ambitie is om de hoge milieukwaliteit in de Utrechtse Heuvelrug te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. Wat vinden we daarbij belangrijk?!

  • Een gezonde en veilige bodemkwaliteit
  • Een gezonde, veilige, duurzame en natuurlijke waterhuishouding
  • Een gezonde en veilige luchtkwaliteit
  • Een gezonde en rustige leefomgeving ten aanzien van geluid, stilte en trillingen
  • Een gezonde en duurzame leefomgeving ten aanzien van licht en donkerte (lichthinder)
  • Een gezonde en veilige leefomgeving ten aanzien van externe veiligheid en asbest