HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam

Duurzame mobiliteit

We werken aan schone en klimaatneutrale mobiliteit.

Ambitie

Onze ambitie is om in 2035 klimaatneutraal te zijn op het gebied van mobiliteit. Ook willen we de negatieve impact van mobiliteit op de leefomgevingskwaliteit van onze gemeente verminderen. Daarnaast willen we dat de mobiliteit die in onze gemeente plaats vindt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare duurzame grondstoffen zoals groene stroom, groen gas, en waterstof.

Uitgangspunt is de trias mobilica

  1. Verminderen: voorkomen van vervoer/mobiliteit zoals door de inzet van ‘het nieuwe werken’ of voorkomen van inefficiënt transport door route optimalisaties
  2. Veranderen: gebruik van andere vormen van vervoer (modal shift), bijvoorbeeld door gebruik van de (elektrische) fiets in plaats van de brommer of de auto op (relatief) korte afstanden of door gebruik van openbaar vervoer in plaats van de auto. Makkelijk kunnen schakelen tussen vervoersmiddelen is daarbij van groot belang om duurzamer reizen aantrekkelijker te maken, zowel voor de inwoners, voor forenzen als voor gasten
  3. Verduurzamen: het verduurzamen van vervoersmiddelen zoals het vervangen van benzine en diesel voertuigen met voertuigen op hernieuwbare brandstof zoals op groene stroom of groen gas