HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam

Klimaatneutrale gemeente

In 2035 willen we alle energie die we in de gemeente gebruiken, duurzaam in de gemeente opwekken. We wonen, werken, reizen en recreëren dan klimaatneutraal.

Ambitie

Alle energie die we in de gemeente gebruiken, wekken we zelf duurzaam op. Of het nu gaat om energiegebruik thuis, op school, of op het werk, energie voor de openbare verlichting of voor de auto en de bus. Dat is onze ambitie voor 2035. In andere woorden: we wonen, werken, reizen en recreëren dan klimaatneutraal.

Routekaart Klimaatneutraal Grondgebied 2035

Wij willen dat onze gemeente in 2035 klimaatneutraal is. Maar hoe willen we dat bereiken? We zijn het gesprek aangegaan met onze inwoners en de Duurzaamheidsraad om onze route naar een klimaatneutrale gemeente in 2035 vorm te geven. Op de thema’s gebouwde omgeving (wonen en bedrijven & organisaties), publieke infrastructuur, mobiliteit en duurzame opwekking hebben we onze doelen voor 2035 en de focus en richting voor onze activiteiten voor de komende vier jaar geformuleerd. Deze vindt u in de routekaart.