HOME  |  Projecten  |  Marinierskazerne

Marinierskazerne

In april 2012 heeft de minister van Defensie besloten om de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn en het logistiekcentrum in Maartensdijk te verplaatsen naar Vlissingen. De marinierskazerne komt naar verwachting vrij in 2022 nadat de nieuwe kazerne in Vlissingen wordt opgeleverd. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de opdracht om het terrein van de marinierskazerne te verkopen.

RVB, gemeente en provincie hebben op 10 juli 2015 een intentieovereenkomst gesloten voor het verkennen van een wenselijke en realistische ontwikkelingsrichting voor verkoop en herbestemming van de marinierskazerne. Doel is om gezamenlijk een ontwikkelingskader op te stellen dat vervolgens door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ook worden vervolgafspraken gemaakt over de verdere samenwerking tussen RVB, provincie en gemeente. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

U kunt straks op verschillende manieren meedenken over de toekomst van het terrein van de marinierskazerne. Hiervoor is een participatieplan gemaakt.

Planning op hoofdlijnen

Deze planning is onder voorbehoud en kan onder andere wijzigen op basis van het verloop van de voortgang van de nieuwbouw in Vlissingen.

  • Vaststellen participatieplan in 2016 door de gemeenteraad
  • Zomer van 2017 is een concept ontwikkelingskader klaar
  • Najaar van 2017 besluitvorming in de gemeenteraad
  • In 2018 wordt naar verwachting de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen RVB, provincie en gemeente. De gemeente krijgt de mogelijkheid om (delen van) het terrein te kopen
  • In 2018 en 2019 volgt een bestemmingsplanprocedure en verkoop van het (resterende) terrein aan private partijen
  • Vanaf 2022 is sanering, transformatie, sloop en nieuwbouw op het terrein aan de orde

Ontwikkelingskader

Wanneer het ontwikkelingskader gemaakt wordt horen wij graag uw ideeën, wensen en suggesties voor de toekomst van de kazerne. De start is tijdens de 'Dag van de Kazerne' die eind 2016 of begin 2017 wordt georganiseerd.

Informatie en contact

Voor meer informatie en achtergronddocumenten verwijzen we u naar de projectwebsite.
Contactpersoon voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is Jan Pieters, hij is te bereiken via jan.pieters@heuvelrug.nl.