HOME  |  Projecten  |  Ondernemen  |  Netwerken

Netwerken

In onze gemeente zijn verschillende ondernemersnetwerken en -verenigingen actief. Deze verenigingen zijn:

Maandelijks overleg met ondernemersverenigingen

Elke maand is er een overleg van wethouder economische zaken en de bedrijfscontactfunctionaris met de diverse ondernemersverenigingen. Heeft u punten voor dit overleg kunt u dit via uw ondernemersvereniging melden of per e-mail doorgeven aan ondernemers@heuvelrug.nl.