HOME  |  Projecten  |  Ombuigingen

Ombuigingen

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we een forse opgave om de begroting van 2020 sluitend te krijgen. We komen hiervoor ongeveer 5,6 miljoen euro tekort. Hiervoor moeten we maatregelen nemen. Voor een deel door anders te werken en de dienstverlening te versoberen. En een deel door plannen aan te passen of de uitvoering uit te stellen. Maar dat is onvoldoende. We moeten scherpe keuzes maken voor een duurzame toekomst.​

Meedenken

Met enquêtes, straatontmoetingen, online gesprekken en een afsluitende bijeenkomst op 9 mei in Doorn hebben we samen met u nagedacht over de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen en de keuzes die we daarin moeten maken. ​Het is mooi om te zien dat er enorm veel inwoners en organisaties gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te denken en mee te doen. We hebben ervaren dat de toekomst van onze dorpen en van de gemeente als geheel voor u belangrijk is. En dat het meedenken zich ook vertaalt in uw bereidheid om een actieve bijdrage aan die toekomst te leveren.​

De volgende stap

Het college en de gemeenteraad gaan nu aan de slag met uw inbreng. Die wordt verwerkt in de kadernota. De gemeenteraad behandelt deze op de beeldvormende avond van 24 juni, op de oordeelsvormende avond van 4 juli en tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 15 juli (18 juli eventuele uitloop). De kadernota vormt de basis voor het opstellen van de begroting 2020 en voor de meerjarenbegroting, die in oktober of november behandeld worden in de raad.

Resultaten in beeld

De resultaten van de enquête, de online gesprekken en van de afsluitende bijeenkomst leest u hier terug.