HOME  |  Projecten  |  Ombuigingen

Ombuigingen

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we een forse opgave om de begroting van 2020 sluitend te krijgen. We komen hiervoor ongeveer 5,6 miljoen euro tekort. Hiervoor moeten we maatregelen nemen. Voor een deel door anders te werken en de dienstverlening te versoberen. En een deel door plannen aan te passen of de uitvoering uit te stellen. Maar dat is onvoldoende. We moeten scherpe keuzes maken voor een duurzame toekomst.

De ervaring leert dat er binnen onze gemeente veel mensen zijn met goede ideeën. Betrokken inwoners consulteren we dan ook graag. U kunt dat doen door deze enquête in te vullen. De online enquête staat open van 13 april tot 6 mei. U kunt laten weten waar u vindt dat we op kunnen bezuinigen. En op welke onderdelen we onze inkomsten kunnen verhogen. Mede op basis van deze vragenlijst besluit de gemeenteraad in het najaar van 2019 op welke manier de begroting voor 2020 sluitend wordt gemaakt. Dus doe mee, denk mee en vul de vragenlijst in. Het beantwoorden vraagt ongeveer tien minuten van uw tijd. Alvast bedankt voor uw deelname. We zijn benieuwd naar uw bijdrage.

Er zijn vier manieren om mee te denken:

  1. Een online enquête over de maatregelen van 13 april tot 6 mei.
  2. Straatontmoetingen op 25 en 30 april, 1 en 3 mei
  3. Een online-gesprek op 6 mei. Dit is een online gesprek van een uur.
  4. Brede bijeenkomst op 9 mei met raad, college, inwoners en medewerkers gemeente.

Meer informatie over deze consultatiemomenten.