HOME  |  Projecten  |  Omgevingswet

Omgevingswet

Utrechtse Heuvelrug aan de slag met de omgevingswet

In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vereenvoudigt en vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag voor bewoners, gemeenten, ondernemers  en organisaties. Door de nieuwe wet krijgen inwoners meer invloed op hun omgeving. Ze kunnen in een oogopslag zien welke regels er gelden in hun buurt en aanvragen voor een vergunning worden in een keer bij alle betrokken overheden getoetst.

In deze video wordt de wet in 1 minuut uitgelegd.

Voorbereiding

Utrechtse Heuvelrug is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van deze nieuwe wet. Eén van de eerste dingen die we gaan doen is het opstellen van een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Rijk, provincies en gemeenten moeten allemaal zo’n visie opstellen. De omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, cultureel erfgoed en maatschappelijke doelen. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties.

Vragen?

Hebt u vragen over de invoering van de omgevingswet bij onze gemeente? Stuur dan een e-mail naar programmamanager Willemijn Streutker. Meer informatie over de nieuwe wet vindt u op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.