HOME  |  Projecten  |  Ondernemen

Ondernemen

Onze gemeente heeft een aantal in het oog springende kenmerken: een groene gemeente, met karakteristieke dorpen. Goed bereikbaar, via de A12 en via station Driebergen-Zeist. Door de natuur, de ligging, de historie en cultuur is het een plaats waar het goed wonen en werken is, voor veelal hoogopgeleide en koopkrachtige bewoners en werknemers. Er zijn veel mogelijkheden voor recreatie en (zakelijk) toerisme, zowel in de dorpen als in het groene buitengebied.

We zijn een gemeente met oog voor de lokale en regionale economie en voor de maatschappelijke opgave die wij voelen voor onze inwoners. Ondernemers en bedrijven zijn belangrijk, de economische kracht hangt daar van af. Kennis is hierbij een sleutelbegrip: door de aanwezige kennisinstellingen en opleidingsmogelijkheden, maar ook door het grote aantal zzp-ers in advies en consultancy biedt ons ondernemersklimaat ruimte voor innovaties. Als grote werkgever nemen we onze verantwoordelijkheid en nemen inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Bij elke aanbesteding passen we zo veel mogelijk Social Return toe.

Film brengt economie Utrechtse Heuvelrug vanuit de lucht in beeld

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft samen met de ondernemersverenigingen in de gemeente een film gemaakt over de economie van de gemeente. Zodat we met trots kunnen laten zien welke economische krachten er allemaal zijn en om een kijkje te geven in de diversiteit van het bedrijfsleven in de gemeente. De film is gemaakt als onderdeel van het Programma Economische Ontwikkeling. Wij nodigen ondernemers uit om de film te gebruiken voor haar relaties.