HOME  |  Projecten  |  Ondernemen

Ondernemen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een aantal in het oog springende kenmerken: een groene gemeente, met karakteristieke dorpen. Goed bereikbaar, via de A12 en via station Driebergen-Zeist. Door de natuur, de ligging, de historie en cultuur is het een plaats waar het goed wonen en werken is, voor veelal hoogopgeleide en koopkrachtige bewoners en werknemers. Er zijn veel mogelijkheden voor recreatie en (zakelijk) toerisme, zowel in de dorpen als in het groene buitengebied.

We zijn een gemeente met oog voor de lokale en regionale economie en voor de maatschappelijke opgave die wij voelen voor onze inwoners. Ondernemers en bedrijven zijn belangrijk, de economische kracht hangt daar van af. Kennis is hierbij een sleutelbegrip: door de aanwezige kennisinstellingen en opleidingsmogelijkheden, maar ook door het grote aantal zzp-ers in advies en consultancy biedt ons ondernemersklimaat ruimte voor innovaties. Als grote werkgever nemen we onze verantwoordelijkheid en nemen inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Bij elke aanbesteding passen we zo veel mogelijk Social Return toe.