HOME  |  Projecten  |  Groenstructuurplan  |  Openbaar groenbeheer

Openbaar groenbeheer

Voor het beheer van het openbare groen in onze gemeente worden periodieke beheerplannen opgesteld. Daarin neemt de hoofdgroenstructuur, zoals op de kaart weergegeven, een belangrijke plaats in.

Beleid

Dit Groenstructuurplan gaat uit van behoud van het bestaande groen. Voor het groen dat onderdeel uitmaakt van de structuren in dit plan, betekent dit dat er bij uitval van bijvoorbeeld bomen, deze worden vervangen door nieuwe. Het groen dat buiten de structuren valt, houden we zo veel mogelijk in stand, maar hier geldt: kwaliteit gaat boven kwantiteit. We vinden het belangrijker dat de kwaliteit van het groen goed is, dan dat elke plant of boom wordt vervangen wanneer deze uitvalt. In straten waar bijvoorbeeld de bomen in het verleden zo dicht op elkaar geplant zijn, dat ze niet genoeg ruimte hebben om goed uit te kunnen groeien of dat ze met het riool in de knel komen, kan ervoor gekozen worden om bomen niet of in lagere aantallen te vervangen. Voor instandhouding van de bomen wordt een bomenvervangingsplan opgesteld dat uitgaat van de groenstructuren in dit Groenstructuurplan.

Ook voor wat betreft de bestrijding van ziektes in het groen hebben we een focus op het groen dat is opgenomen in dit Groenstructuurplan. Omwille van instandhouding van deze belangrijkste groenstructuren geven we hier bij ziektebestrijding prioriteit aan.