HOME  |  Projecten  |  Ondernemen  |  Projecten winkelgebieden

Projecten winkelgebieden

Terrassenbeleid

Als gemeente gaan we aan de slag met het terrassenbeleid. Dit doen we op basis van onze eigen kennis en ervaringen, maar ook door inwoners en ondernemers hierbij te betrekken. Het doel is niet om een berg regels op te stellen, maar wel duidelijke richtlijnen. Om terrasbezoek in onze dorpen voor iedereen prettig te houden en de levendigheid in de winkelgebieden te stimuleren.

Als eerste stap hierin hebben we onlangs een online enquête onder inwoners, ondernemers en toeristen uitgezet. Op basis van deze uitkomsten gaan we aan de slag met vervolgstappen.