HOME  |  Projecten  |  Ondernemen  |  Projecten winkelgebieden

Projecten winkelgebieden

Terrassenbeleid

Met het nieuwe terrassenbeleid willen we meer levendigheid in de winkelgebieden stimuleren. Niet door heel veel regels op te stellen, maar wel duidelijke richtlijnen. Om terrasbezoek in onze dorpen voor iedereen prettig te houden.

De bijeenkomst over het terrassenbeleid voor ondernemers en inwoners in april is niet door gegaan, omdat er te weinig aanmeldingen waren. We gaan nu apart met de ondernemers in gesprek. Daarnaast betrekken we de inwoners die via de enquête die we eerder uit hebben gezet hebben aangegeven mee te willen denken en zetten we de social media kanalen in.

Wilt u reageren over het huidige terrassenbeleid of meedenken met de vervolgstappen, mail dan naar winkelgebieden@heuvelrug.nl.

Promotie winkelgebieden

Op 14 mei houden we een netwerkbijeenkomst voor toeristische attracties, evenementen en winkels. Samen met het Regionaal Bureau voor toerisme gaan we aan de slag om te kijken hoe we meer kunnen samenwerken met als doel het ontwikkelen van originele arrangementen, goede spreiding van evenementen over het jaar en opvallende promotie. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u wel bij deze bijeenkomst zijn, mail dan naar samenwerkenloont@hv-marketing.nl.