HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Projecten  |  Projecten duurzame economie

Projecten duurzame economie

Zonne-energie op bedrijven

In dit project realiseren en exploiteren bedrijven en andere organisaties gezamenlijk zonnepanelen. De eerste stap in het project was het aanvragen van SDE+ subsidie: Stimulering Duurzame Energieproductie (een regeling van de Rijksoverheid) voor deelnemers aan het project. In het najaar van 2016 werd in totaal voor 19 daken van bedrijven en organisaties SDE+-subsidie voor zonnepanelen aangevraagd. Dit komt overeen met zo’n 11.000 panelen en 3 MW vermogen. Echter, de SDE+ subsidieregeling was zwaar overtekend. In het voorjaar is opnieuw subsidie aangevraagd.

Initiatiefnemer van het project is ECONNETIC.