HOME  |  Projecten  |  Heuvelrug Duurzaam  |  Projecten  |  Projecten duurzame klimaatneutrale organisatie

Projecten duurzame klimaatneutrale organisatie

De gemeentelijke organisatie is al sinds 2015 klimaatneutraal. Dat doen we door energie te besparen en duurzame energie op te wekken en de uitstoot die dan nog overblijft lokaal te compenseren via de CO2Bank Utrecht. In 2035 willen we klimaatneutraal zijn zonder compensatie. Dat wil zeggen dat we alle energie die we dan gebruiken duurzaam opwekken.

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

Op het gemeentekantoor en de gemeentewerf in Doorn liggen sinds de nieuwbouw zonnepanelen. Deze zonnepanelen wekken nog niet voldoende stroom op voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Op drie gemeentelijke daken (gemeentewerf Velperengh, Gemeentekantoor en Cultuurhuis Pléiade) zijn in het voorjaar van 2018 in totaal 533 extra zonnepanelen gelegd. Hiervoor is een landelijke subsidie toegekend vanuit de SDE-regeling.

Klimaatvoetafdruk van de gemeentelijke organisatie

Wij maken sinds 2009 iedere twee jaar een klimaatvoetafdruk van de gemeentelijke organisatie. Een klimaatvoetafdruk geeft aan hoe groot het effect van de gemeentelijke organisatie is op het klimaat. Ook geeft het aan waar de kansen liggen om klimaatneutraal te worden. Ook in 2018 maken we een klimaatvoetafdruk van onze organisatie over 2017. De klimaatvoetafdruk is de afgelopen jaren flink gedaald  (2.513 ton CO2 in 2009; 1.3112 ton CO2 in 2011; 622 ton CO2 in 2013; 551 ton CO2 in 2015 en 1004 ton in 2016). Omdat we in 2016 van CO2-gecompenseerd gas (door internationale bomenaanplant) overgegaan zijn naar ‘normaal’ aardgas is de CO2 uitstoot door gasgebruik in 2016 fors gestegen en daarmee ook de klimaatvoetafdruk.