HOME  |  Projecten  |  Stationsgebied

Stationsgebied

In maart is gestart met de werkzaamheden in het stationsgebied Driebergen-Zeist, waaronder de aanleg van een nieuw busstation en een nieuw busplein. Het busplein krijgt meerdere ‘perrons’ en een wachtruimte voor buschauffeurs.

Parkeergarage

De nieuwe parkeergarage is open. In de parkeergarage is plek voor 600 auto’s. Treinreizigers ontvangen korting op het dagtarief en op abonnementen. Kijk voor de tarieven en werkwijze op: www.q-park.nl/driebergenzeist.

Wijziging situatie voor fietsers

Fietsers die van Zeist naar Driebergen willen, moeten bij de kruising Odijkerweg/Breullaan oversteken naar de oostzijde van de Hoofdstraat. Op dit kaartje staat de tijdelijke fietsroute.

Fietsers vanaf Driebergen, richting het station, moeten gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de Hoofdstraat (aan de Hertenkamp/Antropia-zijde). De verkeerslichten voor overstekende fietsers op de Hoofdstraat bij het spoor zijn weggehaald. Het is dan niet meer mogelijk daar over te steken. Fietsers vanaf Driebergen, komende vanuit Park Beerschoten, moeten oversteken bij de verkeerslichten.

Fietsers vanuit Odijk kunnen naar Zeist en het busstation via de Odijkerweg. Doorgaand fietsverkeer tussen Driebergen en Zeist kan gebruik blijven maken van het dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde van de Hoofdstraat.

Beschikbare fietsenstallingen

Er is een tijdelijke fietsenstalling aan de Zeist-zijde van het station geopend, ter hoogte van de Kwekerijweg. De fietsenstalling aan de Zeist-zijde ter hoogte van de Hoofdstraat is gesloten. Ook zijn er extra fietsenstallingen bijgeplaatst aan de Zeist-zijde. De bewaakte fietsenstalling aan de Stationsweg heeft voldoende stallingsplaatsen.

Verplaatsen verkeerd gestalde (brom-)fietsen naar de fietsenstalling Odijkerweg

Om het stationsgebied veilig en bereikbaar te houden is het belangrijk dat (brom-)fietsen op de aangewezen plekken worden gestald. Tot en met eind februari worden op dinsdag en donderdag verkeerd gestalde fietsen verwijderd en overgebracht naar de stalling aan de Odijkerweg (noordkant station, vlakbij de Odijker spoorovergang). Eigenaren kunnen daar zelf hun fiets zoeken en meenemen. Er worden géén sloten doorgeknipt.

Blindegeleidestrook vrij houden

Met klem worden reizigers verzocht de blindegeleidestroken vrij te houden en de paden begaanbaar te houden voor mindervaliden en rolstoelers. Ook dienen paden vrij gehouden te worden voor nood- en hulpdiensten.

Vragen of klachten?

Voor vragen en klachten die met de inrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist te maken hebben kunt u uitsluitend contact opnemen met Omgevingsmanager Jorien Batterink van BAM. Dit kan 24 uur per dag.

Veel meer informatie vindt u op www.stationdriebergenzeist.nl