HOME  |  Projecten  |  Groenstructuurplan  |  Waarde van openbaar groen

Waarde van openbaar groen

Ze lijken misschien heel gewoontjes, de groenperken in de straat. Maar er is een lijst aan redenen te noemen waarom openbaar groen eigenlijk heel waardevol is. Openbaar groen maakt straten en pleinen mooier, laat ons de seizoenen beter merken, leert ons hoe planten en bomen groeien, biedt gelegenheid om te spelen, sporten, uitrusten en van de zon te genieten, werkt geluidsdempend en verkoelend, laat regenwater infiltreren in de bodem, verbetert de luchtkwaliteit en heeft een positieve werking op de geestelijke gezondheid van mensen. En zo zijn er vast nog meer.

In dit Groenstructuurplan spelen drie soorten waarde van openbaar groen een grote rol: stedenbouwkundige, cultuurhistorische en ecologische waarde. De groene structuren, die in de kaart zijn opgenomen, hebben alle één of meer van deze waarden.

Stedenbouwkundige waarde

Als een groene structuur bijdraagt aan de stedenbouwkundige structuur van een dorp, wijk of buurt, heeft het stedenbouwkundige waarde. Denk bijvoorbeeld aan laanbomen langs een belangrijke uitvalsweg. Of kleine groenstroken die een groene buffer vormen tussen bijvoorbeeld een straat en de naastgelegen woningen. Of een open ruimte in een woonwijk, waar kinderen kunnen spelen. Bij stedenbouwkundige waarde gaat het dus vaak om de samenhang die het element vertoont met andere onderdelen van de ruimtelijke structuur of een gebruiksfunctie die het voor omwonenden heeft.

Cultuurhistorische waarde

Sommige groenstructuren voeren ver terug in de tijd. Denk aan sprengen of lanen die van oorsprong een onderdeel waren van een landgoed of een buitenplaats. Of lanen die vroeger gebruikt werden als schapendrift of oude hakhoutwallen waar men vroeger hout hakte om het als brandstof te kunnen gebruiken. Deze cultuurhistorische waarde wordt dus bepaald door de relatie die het element heeft met de ontstaans- of ontwikkelingsgeschiedenis van de omgeving. Niet alleen oude groenstructuren komen daarvoor in aanmerking maar bijvoorbeeld het groen in woonwijken uit de jaren vijftig. De groenaanleg als onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk is vaak erg kenmerkend voor de tijdsperiode. Ook hebben begraafplaatsen vaak cultuurhistorische waarde vanwege de historische aanleg en bijbehorende stijlkenmerken.

De Stichtse Lustwarande is in het groenstructuurplan opgenomen met een signaleringsfunctie. Deze strook van landgoederen en buitenplaatsen die langs de N225 ligt en de hele gemeente doorkruist, vormt een samenhangende groene zone. De groene parken van deze landgoederen en buitenplaatsen zijn over het algemeen in particulier eigendom, maar hebben hun uitstraling op het omringende openbare groen, bijvoorbeeld in de vorm van historische lanen, die van oorsprong bij de landgoederen en buitenplaatsen hoorden.

Ecologische waarde

Een groenelement heeft ecologische waarde als het een bijdrage levert aan de natuurwaarden in de omgeving. Het kan gaan om gebieden of elementen die belangrijk zijn als foerageergebied of voortplantingsbiotoop voor dieren. Of die vooral als migratiezone dienen en een verbinding vormen tussen de natuur binnen de dorpen en het buitengebied. Zo is een vlinderstruik een voedselbron voor insecten en fungeren lanen als belangrijke oriëntatielijnen voor vleermuizen waar ze langs vliegen. Bosjes vormen nestgelegenheid voor vogels en beschutting voor amfibieën.

Niet alleen de betekenis voor dieren draagt bij aan de ecologische waarde maar ook de aanwezigheid bijzondere plantensoorten, orchideeën en bepaalde varen- en grassoorten.