Raad en Commissie

De gemeenteraad heeft 29 leden. De raad vergadert in het Cultuurhuis in Doorn. De fracties in de gemeenteraad hebben commissieleden voorgedragen. Samen met de raadsleden bereiden zij de besluitvorming in de raad voor.

Contact met de raads- en commissieleden

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn werkzaamheden en adviseert de raadsleden en commissieleden. Ook inwoners, bedrijven of organisaties kunnen met vragen bij de griffie terecht. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over hoe de gemeenteraad werkt,  als u wilt meepraten tijdens een vergadering of als u wilt weten op welke manier u het beste invloed kunt uitoefenen op de besluiten van de gemeenteraad. De griffie is aanwezig bij alle vergaderingen van de gemeenteraad. De griffier zit tijdens de vergaderingen altijd naast de voorzitter.

De griffie bestaat uit:

  • Walter Hooghiemstra (griffier)
  • Brenda Bouwhuis (plaatsvervangend griffier)
  • Leanne Verbeek (griffiemedewerker)

Bereikbaar via griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.