Waaruit bestaat ons afval? Hoe goed scheiden wij? Wat zit er nog in ons restafval? Hoe vorderen de projecten van het afvaluitvoeringsprogramma? Dit kunt u lezen in de Rapportage Afvaltaakuitvoering 2018

Enkele conclusies uit de Rapportage Afval 2018

  • In 2018 is in totaal 27.049 ton afval ingezameld. Dat is omgerekend naar het aantal inwoners 548 kg. Dat is bijna hetzelfde als in 2017. Sinds 2016 wordt bijna driekwart van ons afval gescheiden aangeboden.
  • Het effect van de invoering van de kliko voor PMD, eind 2015, is zichtbaar. De hoeveelheid restafval is sterk verminderd en PMD is enorm toegenomen. Sindsdien lijkt dit zich te stabiliseren.
  • Tot en met 2018 was de toename van het grofvuil een punt van aandacht, zowel op de milieustraat als bij de grofvuildagen.
  • De vorderingen van het afval scheiden in de hoogbouw blijven achter. De faciliteiten zijn nog niet op orde. Dit is goed terug te zien in de cijfers.
  • Er is nog veel ruimte voor verdere verbetering van het afval scheiden. Slechts 1/3 van wat er in de kliko voor restafval zit, is daadwerkelijk restafval. Etensresten, PMD en papier worden nog vaak ongescheiden bij het restafval gedaan.