In 2014 is de kadernota Afval vastgesteld. Hierin staat het beleid voor de periode 2014 tot 2021. In 2017 is er een tussenevaluatie uitgevoerd. Begin 2018 is het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Afval vastgesteld. Dit bestaat uit 17 projecten. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd.