Het samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht (U16) wil een realistische bijdrage leveren aan de landelijke duurzame energieambities. Dit staat in het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) dat nu voor besluitvorming naar de betrokken gemeenten, waterschappen en provincie wordt gestuurd. In het concept van de RES staat dat de regio 1,8 TWh duurzame energie wil opwekken. Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug heeft op 24 maart dit concept goedgekeurd. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen.