Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 30 juni een integrale aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ en de activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’. Het gaat hierbij om het herstel van de historische tuin- en parkaanleg van Huis Doorn. Het park gaat steeds verder achteruit en daarmee is de instandhouding van het park niet gebaat. Om verdere vertraging te voorkomen, is nu een aanvraag ingediend voor het noodzakelijke herstel. Wegens maatregelen tegen het coronavirus kon geen informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Daarom biedt het Rijksvastgoedbedrijf belanghebbenden andere mogelijkheden hierover vragen te stellen.

Met de aanvraag van deze vergunningen voor het herstel van het park zet het Rijksvastgoedbedrijf nu de eerste stap. Het park wordt gerenoveerd en in oude luister hersteld. Door ingrepen in de beplanting rondom de lanen en bosvakken ontstaat er een vitaal en aantrekkelijk park. Er worden nieuwe bomen geplant. Om het proces van verval te stoppen en de veiligheid te waarborgen, is het ook nodig om bestaande bomen te kappen.

Het landschapspark rond Huis Doorn bevindt zich in een langdurig proces van verval. Oude bos- en laanbomen komen aan het einde van hun levensloop, doorzichten groeien dicht en vijvers zijn toe aan groter onderhoud. Om het park als groen rijksmonument te behouden en de ecologische kwaliteit te verbeteren, is het nodig dit proces tijdig te keren. Hiertoe heeft het Rijksvastgoedbedrijf een meerjarenplan opgesteld. Hiermee wordt de oude luister hersteld en krijgt de natuur een nieuwe impuls. Meer informatie over Huis Doorn en de herstelwerkzaamheden staan op: www.rijksvastgoedbedrijf.nl > Zoekterm Park Huis Doorn.

De plannen voor het herstel van het park staan al langer op de agenda. Gezien de grote betrokkenheid van de omgeving heeft het Rijksvastgoedbedrijf al zo veel mogelijk informatie over het herstelplan gedeeld. Vier jaar geleden, op 29 juni 2016, hebben de vrijwilligers van Huis Doorn de projectplannen kunnen bekijken. Voor alle andere geïnteresseerden was er 25 juni 2018 een informatieavond.

Vergunningenproces

Na deze vergunningsaanvraag volgt een procedure van maximaal 26 weken. In deze periode wordt onder meer deskundig advies over het plan gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de monumentencommissie en de provincie. Daarna wordt op basis van alle adviezen een concept besluit genomen en volgt er een conceptvergunning. Op het moment dat er een conceptvergunning ligt, heeft iedereen zes weken de tijd om zienswijzen in te dienen.

Meer weten?

Vanwege de beperkende coronamaatregelen kan het Rijksvastgoedbedrijf op korte termijn geen derde informatieavond organiseren. Daarom kan iedereen zijn/haar vragen over deze vergunningsaanvraag mailen naar monique.bemelman@rijksoverheid.nl. Monique Bemelman verzamelt alle vragen en zorgt voor een adequate beantwoording.

Het is ook mogelijk om via Monique per mail een (digitaal) gesprek of een informatieve rondleiding op locatie aan te vragen. Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert afhankelijk van het aantal geïnteresseerden één of meerdere rondleidingen.