Frits Naafs

 

Functie Burgemeester
E-mailadres burgemeester@heuvelrug.nl
Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid, Integrale Handhaving, Evenementen, Vreemdelingen, Asielzaken en Nieuwkomers, Communicatie, Bestuurlijk opdrachtgever Zorg en Veiligheid en dorpswethouder Driebergen-Rijsenburg.

Nevenfuncties
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Regionale ICT Dienst
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid Algemeen bestuur Regionaal College politie
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-Oost
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Andrieskerk Amerongen
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Koets & Rij
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting 100% Heuvelrug
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Sterrenkracht
 • Ambassadeur van Stichting STOPHersentumoren.nl

Frits Naafs heeft aangegeven dat hij geen bezoldigde nevenfuncties bekleedt. 

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Nana Bies

Marjan Havekes

Functie Gemeentesecretaris
Telefoonnummer (0343) 56 56 49
E-mailadres conny.willers@heuvelrug.nl
Taken De gemeentesecretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Als hoogste ambtenaar is zij eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van de gemeente. Zij is voorzitter van het gemeentelijk Management Team. Zij zorgt voor een goede dialoog met de teamleiders en voor uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Ook is zij bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

 

Chantal Broekhuis

Functie Wethouder
Telefoonnummer (0343) 56 56 49
E-mailadres conny.willers@heuvelrug.nl
Portefeuille Jeugd(zorg), Onderwijs, Sport , Natuur, Agrarische zaken, (externe) subsidies, Projectwethouder MFA Maarn en Dorpswethouder Doorn
Nevenfuncties
 • bestuurlijk trekker Jeugd zorgregio ZOU
 • lid (onderwijs)commissie Nijpels VNG/PO-raad/VO-raad
 • projectwethouder MFA Maarn 
 • lid commissie Nationaal Park Heuvelrug
 • lid gebiedscoöperatie O-gen 
 • lid stuurgroep & gebiedsregio KrommeRijn 
 • lid algemeen bestuur RDWI ZOU
Politieke partij CDA

Gerrit Boonzaaijer

Functie Wethouder
Telefoonnummer (0343) 56 55 21
E-mailadres m.phielix@heuvelrug.nl
Portefeuille Verkeer en Vervoer, waaronder Ondertunneling Maarsbergen en Stationsgebied Driebergen-Zeist, Openbare Ruimte en Wijkbeheer, waaronder openbare verlichting en riolering, Woonwagenbeleid, Vastgoed en Grondzaken inclusief bijbehorende bestemmingsplannen, Financiën en Inkoop, Begraafzaken. Dorpswethouder Amerongen en Overberg.
Nevenfuncties
 • Lid van de stuurgroep en het bestuurlijk platform WINNET
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Maakt deel uit van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug commandiet, Lange Dreef B.V. en de Commanditaire Vennootschap Lange Dreef C.V.
 • Lid Bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht ( BghU)
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Berseba (bezoldigd)
Politieke partij SGP

 

Hans Waaldijk

 

Functie Wethouder
Telefoonnummer (0343) 56 56 49
E-mailadres conny.willers@heuvelrug.nl
Portefeuille Sociaal Domein waaronder Wmo, Ouderen, Welzijn, Volksgezondheid, Coördinerend wethouder Sociaal Domein, Inclusiebeleid, Werk en Inkomen inclusief participatiewet, Kunst en Cultuur, Bibliotheken en Cultuurhuizen, Afval, Dorpsgericht werken, ICT en Dienstverlening waaronder Burgerzaken, P&O inclusief verduurzaming van de eigen organisatie. Dorpswethouder Leersum.
Nevenfuncties Geen
Politieke partij OPEN

Rob Jorg

Functie Wethouder
Telefoonnummer (0343) 56 55 21
E-mailadres M.phielix@heuvelrug.nl
Taken Ruimtelijke Ordening inclusief wonen, Erfgoed en Monumenten, Bedrijventerreinen, Mariniersterrein, Invoering Omgevingswet, Milieu en Duurzaamheid, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme. Dorpswethouder Maarn en Maarsbergen
Nevenfuncties
 • lid algemeen Bestuur ODRU
 • voorzitter Innovatietafel Toerisme regio Heuvelrug
 • voorzitter (1ste) Regionale Energie Strategie U16/Bestuurstafel Klimaat Neutrale Regio
 • lid U16 Bestuurstafels ‘Gezonde Woon- en leefomgeving’ en ‘Economische positionering’
Politieke partij VVD