Wij hebben vorige week een controle uitgevoerd bij het vakantiepark De Maarnse Berg in Doorn. Dit is het tweede park waar een slagboomcontrole is uitgevoerd voor het tegengaan van het niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken. Wij pakken dit in de diverse dorpen in een periode van 6 jaar gefaseerd aan zodat de kwaliteit van de verblijfsrecreatie in de gemeente verbetert en mogelijke (brand-)onveilige situaties voorkomen worden.

Start handhavingsproject

De Maarnse Berg is het tweede vakantiepark waar de gemeente start met het handhavingstraject. Met de slagboomcontrole van vorige week, willen wij inventariseren wie er niet-recreatief op het park verblijft. De controle is goed verlopen. Komende tijd voeren wij vaker controles uit op de vakantieparken om vast te stellen wie er permanent op de vakantieparken wonen. Deze mensen krijgen een persoonlijke brief van ons waarin staat dat wij van plan zijn handhavend op te treden en dat ze 1,5 jaar de tijd krijgen om vervangende woonruimte te vinden. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten geldt een ander traject. Daarbij krijgen de bewoners 3 maanden de tijd om een reguliere woning te vinden.

Zoals eerder gezegd door burgemeester Frits Naafs: “Als gemeente gaan we in de aanpak uit van de menselijke maat en krijgen mensen ruim de tijd om alternatieve huisvesting te vinden. Wie hulp nodig heeft vanwege financiële, medische of sociaal-maatschappelijke problemen, kan terecht bij de Sociale Dorpsteams. De Sociale Dorpsteams kunnen, net als de gemeente, geen woning bieden, maar wel begeleiding en ondersteuning bieden. Ook de eigenaren van de vakantieparken hebben een verantwoordelijkheid bij de aanpak van de problematiek.”