De sociaal makelaars onderzoeken en signaleren behoeften van inwoners en organisaties. Zij verbinden en ondersteunen collectieve (buurt)initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid binnen het dorp en het welzijn van de inwoners. Ze hebben een netwerk van onder andere de Sociaal Dorpsteams, het dorpsnetwerk en lokale partijen. De sociaal makelaars verbinden en ondersteunen ook inwoners en organisaties bij het realiseren van initiatieven op het gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet.