Is er sprake van een een crisissituatie of heeft u spoedeisende hulp nodig?