Wat is het?

Sport is van groot belang voor de samenleving. Om het sporten te stimuleren en te waardering organiseren wij samen met Heuvelrug Sport Initiatief het jaarlijkse Sportgala. De nominatiecommissie nomineert per categorie uit alle inzendingen drie kandidaten waarna de jury stemt.

Inwoners van de gemeente kunnen meestemmen met behulp van de enquête. Jury en inwoners brengen elk 50% van de stemmen uit.

Welke sportprijzen zijn er?

 • Sportman van het jaar
 • Sportvrouw van het jaar
 • Sportploeg van het jaar
 • Sporttalent van het jaar
 • Sportvereniging van het jaar
 • Sportiefste Basisschool van het jaar
 • Stimuleringsprijs

Bewegingsonderwijs

De sportiefste basisschool en de hierin uitblinkende sportvereniging krijgen ook een sportprijs uitgereikt. Bewegingsonderwijs is een basis voor levenslang sport en bewegen. Elke basisschool is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van sport- en bewegingsprogramma’s. Samenwerking in de wijk, met de buitenschoolse opvang en met de sport is hierin belangrijk. De school kan zo gebruik maken van sportvoorzieningen, middelen en tijd. Omgekeerd zijn de scholen, buitenschoolse opvang en wijkverenigingen belangrijke partners voor de sportverenigingen voor het vergroten van hun maatschappelijke functie.

Stimuleringsprijs

Er is een extra prijs voor een initiatief of persoon/groep die is opgevallen en/of een mooi sportief/gezond initiatief heeft opgestart.

Hoe werkt het?

Nominatiecommissie

De nominatiecommissie selecteert de voordrachten en nomineert voor de Sportprijs van het Jaar. De commissie kan ook zelf voordrachten toevoegen. Elke nominatie wordt voorzien van een juryrapport. Begin januari worden de nominaties en juryrapporten gepubliceerd.

Samenstelling nominatiecommissie

 • Commissievoorzitter wethouder sport Chantal Broekhuis.
 • Drie sportbestuurders van de Stichting Heuvelrug Sport Initiatief.
 • Drie (sport)verslaggevers van regionale media (De Kaap/Stichtse Courant, Utrechts Nieuwsblad en Radio 90FM).
 • Drie directeuren van scholen voor voortgezet onderwijs (SGM, Schoonoord, Revius Lyceum).

Beoordelingscriteria

De nominatiecommissie toetst de voordrachten aan de hand van criteria. Het is niet altijd mogelijk aan alle criteria te voldoen. Dat is ook niet nodig. De criteria zijn bedoeld om aan te geven welke aspecten de nominatiecommissie belangrijk vindt en om kandidaten objectief te kunnen vergelijken. Zie het tabblad 'Documenten' voor de beoordelingscriteria.

Sportgala

Tijdens een Sportgala maakt de Nominatiecommissie bekend welke genomineerden in aanmerking komen voor een Sportprijs.

Wat moet ik doen?

Inwoners, verenigingen, scholen of andere organisaties gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mogen per categorie één voordracht doen.

Hoe doe ik een voordracht

U kunt het hele jaar een voordracht doen. Het online formulier vindt u onder het kopje 'Online aanvraag'. Onderbouw de voordrachten met concrete feiten. Kijk vooraf naar de criteria van de Nominatiecommissie.

Digitaal foto- en filmmateriaal

De nominatiecommissie selecteert in december uit de voordrachten drie nominaties per categorie. De genomineerden worden op het Sportgala gepresenteerd met een presentatietekst en een beeldverhaal. De presentatietekst mag ongeveer 60 seconden duren. Een beeldverhaal bestaat uit 10 tot 20 digitale foto's of een filmpje. In januari krijgt de genomineerde of de voordrager van de nominatiecommissie de vraag om de concepttekst, het digitale fotomateriaal of het filmpje aan te leveren.

Indientermijn

U kunt het hele jaar voordrachten doen.

Voordracht Sportprijzen