Sport is belangrijk voor de samenleving. Om sporten te stimuleren en te waarderen, organiseren wij samen met Heuvelrug Sport Initiatief het jaarlijkse Sportgala. De nominatiecommissie draagt drie kandidaten per sportprijs voor, waarna de jury hierover stemt.

Inwoners van de gemeente kunnen meestemmen met behulp van de jaarlijkse enquête. Jury en inwoners brengen elk 50% van de stemmen uit.

Welke sportprijzen zijn er?

 • Sportman van het jaar
 • Sportvrouw van het jaar
 • Sportploeg van het jaar
 • Sporttalent van het jaar
 • Sportvereniging van het jaar
 • Sportiefste Basisschool van het jaar
 • Stimuleringsprijs

Bewegingsonderwijs

De sportiefste basisschool en de hierin uitblinkende sportvereniging krijgen ook een sportprijs uitgereikt. Basisscholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van sport- en bewegingsprogramma’s. Bewegingsonderwijs vormt de basis voor levenslang sport en bewegen. Samenwerking in de wijk, met de buitenschoolse opvang en met de sport is daarbij een belangrijke succesfactor. 

Stimuleringsprijs

Dit is een extra prijs voor een bijzonder sportief of gezond initiatief, dat door een persoon of een groep is gestart.

Werkwijze nominatiecommissie

De nominatiecommissie selecteert de voordrachten en nomineert voor de Sportprijs van het Jaar. De commissie kan ook zelf voordrachten toevoegen. Elke nominatie wordt voorzien van een juryrapport. Begin januari worden de nominaties en juryrapporten gepubliceerd.

Samenstelling nominatiecommissie

 • Commissievoorzitter wethouder sport Chantal Broekhuis.
 • Drie sportbestuurders van de Stichting Heuvelrug Sport Initiatief.
 • Drie (sport)verslaggevers van regionale media (De Kaap/Stichtse Courant, Utrechts Nieuwsblad en Radio 90FM).
 • Drie directeuren van scholen voor voortgezet onderwijs (SGM, Schoonoord, Revius Lyceum).

Beoordelingscriteria

De nominatiecommissie toetst de voordrachten aan de hand van criteria. Het is niet altijd mogelijk aan alle criteria te voldoen. Dat is ook niet nodig. De criteria zijn bedoeld om aan te geven welke aspecten de nominatiecommissie belangrijk vindt en om kandidaten objectief te kunnen vergelijken. 

Sportgala

Tijdens een Sportgala maakt de Nominatiecommissie bekend welke genomineerden in aanmerking komen voor een Sportprijs. 

Over de genomineerden en het Sportgala wordt gecommuniceerd op deze website en in de lokale media.

Hoe doe ik een voordracht?

Inwoners, verenigingen, scholen of andere organisaties gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mogen per categorie één voordracht doen.

U kunt het hele jaar een voordracht doen door het online formulier in te vullen. Lees voordat u het formulier invult het document Sportprijzen, dat u als pdf op deze webpagina ziet. Dan heeft u voldoende informatie om uw voordracht goed te kunnen onderbouwen.

Digitaal foto- en filmmateriaal

De nominatiecommissie selecteert in december uit de voordrachten drie nominaties per categorie. De genomineerden worden op het Sportgala gepresenteerd met een tekst en een beeldverhaal. De uitgesproken tekst mag ongeveer 1 minuut duren. Het beeldverhaal bestaat uit 10 tot 20 digitale foto's of een filmpje. In januari krijgt de genomineerde of de voordrager van de nominatiecommissie de vraag om de concepttekst, het digitale fotomateriaal of het filmpje aan te leveren.

Indientermijn

U kunt het hele jaar voordrachten doen.