Het afgelopen jaar was er vaak contact met lokale organisaties over de gevolgen van de valwind en het herstel. Bij het uitwerken van het herstelplan voor de nieuwe aanplant van gemeentelijk groen is inbreng vanuit lokale belangenorganisaties belangrijk. Om het proces rond het herstelplan beter te stroomlijnen zijn deze organisaties gevraagd om een klankbordgroep te vormen. De klankbordgroep bestaat uit:

  • Stichting Bomen voor Leersum: Elisabeth van Oostrum, Hubert van Zanten en Dirk van der Meer
  • Dorpsnetwerk: Paul Mertens
  • Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum: Jan van Leuven en Maarten Poolman
  • medewerkers van de gemeente en het adviesbureau Copijn

De klankbordgroep geeft de gemeente advies bij alle aspecten die in de planvorming belangrijk zijn. Ook komen er signalen vanuit de inwoners naar de gemeente en adviseren ze over initiatieven van inwoners over het groen in het openbaar gebied. De klankbordgroep is er in elk geval zolang er aan het herstelplan wordt gewerkt en komt minstens vier keer bij elkaar. Woensdag 16 februari was de eerste keer.

Dit is niet de enige manier waarop de gemeente afstemming zoekt met de lokale gemeenschap. Voor alle inwoners van Leersum e.o. is er gelegenheid voor inspraak en meedenken op twee grote bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden nog gepland.