Omschrijving

Het huidige station Driebergen-Zeist wordt door ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Omgevingspartijen volledig vernieuwd om de verwachte toename van de reizigersstromen af te kunnen handelen. Behalve een nieuw station krijgt het stationsgebied een volledige upgrade. Door het opheffen van twee overwegen en het aanbrengen van twee passeersporen voor intercity’s wordt de spoorwegveiligheid vergroot en wordt de verkeersdoorstroming tussen Driebergen en Zeist substantieel verbeterd. De inpassing van de verkeers-, vervoers- en reizigersstromen vindt plaats met behoud van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied.

De volgende onderdelen behoren tot het project:

  • nieuw station Driebergen-Zeist inclusief verdiepte voorpleinen en een ondergrondse fietsenstalling;
  • aanleg van twee perronsporen, twee inhaalsporen en een keervoorziening;
  • aanleg van een ongelijkvloerse kruising met de N225;
  • verwijderen van de overwegen op de Odijkerweg en Hoofdstraat;
  • aanpassingen aan de lokale weginfrastructuur;
  • bouw van een nieuw busstation;
  • herinrichting landschappelijke- natuur-en cultuurhistorische objecten.

Aanvullend op de bovenstaande projectenonderdelen worden in de tijdelijke situatie diverse maatregelen genomen.

NS heeft aan de vernieuwde Stationsweg een P&R aangelegd en in 2017 in gebruik genomen. Deze garage biedt ruimte aan 600 auto’s.

Planning

De verwachting is dat het project Stationsgebied in 2020 wordt afgerond.

Meer informatie

Voor het project zijn een website(externe link) en een app beschikbaar. Hier vindt u meer informatie over onder andere de planning, actuele reizigersinformatie en het eindresultaat. De gemeentelijke projectleider voor het stationsgebied is Paul Ham. Hij is te bereiken via (0343) 56 56 00.

Voor vragen en klachten die met de inrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist te maken hebben kunt u uitsluitend contact opnemen(externe link) met Omgevingsmanager Guido Nijenhuis van BAM. Dit kan 24 uur per dag.