Extra maatregelen op de stembureaus

Vanwege Covid-19 zijn er tijdens de verkiezingen extra maatregelen om veilig te kunnen stemmen:

  • Bij ieder stembureau is er een aparte in- en uitgang, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren.
  • Zowel bij de ingang als bij de uitgang staat er een zuil met desinfecterende handgel.
  • Iedere stemgerechtigde die komt stemmen krijgt een eigen rode potlood om mee te stemmen. Dit potlood mag meegenomen worden of kan bij de uitgang in een bak gedeponeerd worden. Na een goede schoonmaak beurt wordt hier een mooie bestemming voor gezocht.
  • De stembureauleden zitten achter een zogeheten “kuchscherm” en dragen een mondkapje. De leden die spullen aannemen en/of uitreiken dragen tevens handschoenen.
  • Er kunnen drie i.p.v. twee stemmen per volmacht worden uitgebracht naast de eigen stem.

Meer stembureaus

Normaal zijn er 26 stembureaus. Deze zijn vaak ook in bejaarden/verzorgingstehuizen en basisscholen. Op veel van deze locaties is een stembureau, logischer wijs, nu niet mogelijk. Daarom zijn er dit jaar niet alleen meer stembureaus (28 stembureaus en 1 bijzonder stembureau) maar ook veel bureaus op nieuwe locaties. In de locaties kan ook vanwege Covid-19 nog op het laatste moment een wijziging plaatsvinden. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle stembureaus die achterop de kandidatenlijst staan ook in gebruik zijn.