Na de zomervakantie opent WereldKidz taalklas Goudvink in ‘t Oostrom in Driebergen voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar uit Oekraïne. De exacte datum voor de start is afhankelijk van de werving van personeel. U kunt uw kind alvast inschrijven voor de taalklas.  Dat kan door een mail te sturen naar: jannievandonkersgoed@wereldkidz.nl

Leerlingen van 12 jaar en ouder kunnen zich inschrijven bij een gewone middelbare school of een Internationale Schakelklas. Bijvoorbeeld het Ithaka in Utrecht.

Kinderen die al zijn ingeschreven op een school worden via deze school geïnformeerd over de taalklas in Driebergen. Kinderen die nog niet zijn ingeschreven op een school worden door de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. Enkele kinderen bezoeken een school buiten onze gemeentegrenzen. Wij informeren de betreffende scholen over de taalklas in Driebergen. De keuze om over te stappen naar de taalklas ligt uiteindelijk bij de ouders.

Leerlingenvervoer

Uitgangspunt is dat ouders of verzorgers zelf verantwoordelijk zijn voor de schoolgang van hun kind. We sluiten hierbij aan op de geldende regels in onze gemeente. Meer hierover leest u op de pagina over Leerlingenvervoer. We bieden maatwerk als dit noodzakelijk is.