Terrassenbeleid

Met het nieuwe terrassenbeleid willen we meer levendigheid in de winkelgebieden stimuleren. Niet door heel veel regels op te stellen, maar wel duidelijke richtlijnen. Om terrasbezoek in onze dorpen voor iedereen prettig te houden. Op basis van de enquête-uitslagen en de bijeenkomst met ondernemers en de kennis en ervaring binnen de gemeente, gaan we nu een concept-beleidsplan opstellen. Wilt u reageren op het huidige terrassenbeleid of binnenkort op de nieuwe beleidsnota, mail dan naar winkelgebieden@heuvelrug.nl.

Promotie winkelgebieden

Op 14 mei hielden we een netwerkbijeenkomst voor toeristische attracties, evenementen en winkels. Samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme zijn we aan de slag gegaan om te kijken hoe we meer kunnen samenwerken met als doel het ontwikkelen van originele arrangementen, goede spreiding van evenementen over het jaar en opvallende promotie. De follow up van deze bijeenkomst wordt in het najaar gekoppeld aan activiteiten rondom de Vuelta.