Het sociaal- en cultureel leven en de lokale sociale en culturele infrastructuur stonden door (de beperkende maatregelen van) de coronacrisis onder zware druk. Ook in onze gemeente. Wij roepen u als (culturele) organisaties op om sociale- en culturele activiteiten te organiseren. Als hiervoor geld nodig is, kunt u als initiatiefnemer een projectvoorstel indienen. 

Om welke activiteiten gaat het

  • Activiteiten die bijdragen aan het herstel van het sociaal- en cultureel leven en het in stand houden van de lokale sociale- en culturele infrastructuur
  • Activiteiten in de vorm van workshops en werksessies voor lokale makers en instellingen van kunst en cultuur die ten goede komen aan hun kennis en kunde over online culturele activiteiten en het leren (online) uit te dragen en communiceren van kunst en cultuur

Wanneer?

De subsidie voor sociale- en culturele activiteiten kan tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd. De activiteiten moeten voor 1 juli 2023 zijn uitgevoerd.

Wat is er mogelijk?

De hoogte van de subsidie hangt af van de hoeveel de activiteit bijdraagt aan de doelen in de regeling en bedraagt maximaal € 10.000 per activiteit. Voor organisatoren van een gemeentebreed evenement kan hiervan worden afgeweken

Een aanvraag doen?

Aanvragen doet u met het Aanvraagformulier andersoortige subsidie. Wij beoordelen uw aanvraag op basis van verschillende criteria. Zie hiervoor de Tijdelijke Subsidieregeling Coronasteun Sociaal en Cultureel leven Utrechtse Heuvelrug 2022/2023(externe link).

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marianne Dolman of Leon Keemer via (0343) 56 56 00.