In de nota 'scenario analyse grondexploitaties' wordt beschreven welke locaties de gemeente Utrechtse Heuvelrug de komende jaren zal verkopen en op welke wijze en volgens welke planning. Op deze en onderliggende pagina's vindt u alle informatie.