In de nota 'scenario analyse grondexploitaties' wordt beschreven welke locaties de gemeente Utrechtse Heuvelrug de komende jaren zal verkopen en op welke wijze en volgens welke planning. Op deze en onderliggende pagina's vindt u alle informatie.

Conform het raadbesluit van 2015 zullen de locaties verkocht worden wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is.
Alle plangebieden worden in zijn geheel te koop aangeboden middels een openbare inschrijvingsprocedure (de gemeente verkoopt daarmee geen losse kavels). De locatie Van Bennenkomweg (Doorn) en Sportlaan (Driebergen) zullen middels een tenderprocedure met een prijsvraag worden verkocht, de overige locaties worden in verkoop gebracht middels een nog te selecteren makelaar.

Op basis van eerder getoonde interesse, krijgen alle daartoe geregistreerde ontwikkelaren, particulieren en CPO-partijen een melding per e-mail wanneer een locatie in verkoop wordt gebracht. Na de gemeentelijke verkoop van de gronden is de gegunde ontwikkelende partij aanspreekpunt voor informatie over de verkoopprocedure van woningen (en wellicht losse kavels indien een ontwikkelende partij daarvoor kiest).

U vindt alle informatie op deze en onderliggende webpagina's. De gemeente draagt geen verantwoording voor afwijkende informatie op andere websites. De gemeente brengt (reeds) geïnteresseerde partijen, die zich per e-mail gemeld hebben bij de projectleiding, op de hoogte zodra een locatie in verkoop gaat. Wij treden niet met individuele partijen in overleg over de procedure. Voor de voortgang van het proces adviseren wij u eveneens deze webpagina's te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Weber. U kunt ook bellen met algemene nummer (0343) 56 56 00.