In de nota 'scenario analyse grondexploitaties' wordt beschreven welke locaties de gemeente Utrechtse Heuvelrug de komende jaren zal verkopen en op welke wijze en volgens welke planning. Op deze en onderliggende pagina's vindt u alle informatie.

Op basis van het raadsbesluit uit 2015 kunnen de locaties pas verkocht worden als het bestemmingsplan vastgesteld is. Dit gaat via een openbare procedure. Er worden geen losse kavels verkocht.

U vindt alle informatie op deze en onderliggende webpagina's. De gemeente draagt geen verantwoording voor afwijkende informatie op andere websites. De gemeente brengt (reeds) geïnteresseerde partijen, die zich per e-mail gemeld hebben bij de projectleiding, op de hoogte zodra een locatie in verkoop gaat. Wij treden niet met individuele partijen in overleg over de procedure. Voor de voortgang van het proces adviseren wij u eveneens deze webpagina's te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Weber. U kunt ook bellen met algemene nummer (0343) 56 56 00.