Maandag 26 april was de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2021. Burgemeester Frits Naafs informeerde de gedecoreerden over de Koninklijke Onderscheiding. De versierselen zijn opgespeld door een familielid. De gedecoreerden zijn:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Mevr. C.J.J.G. Ruijs-Bosman, Amerongen
 • De heer E. Remans, Amerongen
 • Mevr. H. van den Berg-Niekerk, Doorn
 • Mevr. D.J.F. Kortland-Breuer, Doorn
 • Mevr. J.A. Landheer-Kort, Doorn
 • Mevr. G.P. Mans-van den Brink, Doorn
 • De heer D. Bakhuizen, Doorn
 • De heer T.H. Veenendaal, Doorn
 • De heer P.J. de Vries, Doorn
 • Mevr. C.T.C.M. Tollenaar-Meerman, Driebergen
 • Mevr. T.W. Liebeek-Veenendaal, Driebergen
 • De heer J. Scheltinga, Leersum 
 • Mevr. A.C. van Soomeren-De Groot, Maarn
 • De heer G.J. van Soomeren, Maarn

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • De heer L.A. Bakker, Amerongen
 • De heer R.M.J. Kraan, Doorn (Versierselen zijn in de gemeente Utrecht uitgereikt).
 • Mevr. S.C. Wolff, Leersum
 • Mevr. M.J. van den Beld, Maarn
 • Mevr. G. Hensbergen, Maarn
 • De heer jhr. M.O.M. van der Goes, Maarsbergen