Uitslag per stembureau en tellingen

Hier vindt u alle kopieën van de processen-verbaal en het totaal proces-verbaal. Deze documenten liggen ook ter inzage in het Publiekscentrum in het Cultuurhuis in Doorn. Ook vindt u hier het tellingenbestand van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (open data). De documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

Proces verbaal per stembureau - Maarsbergen