Inwoners denken en spreken volop mee over de toekomstvisie voor de Utrechtse Heuvelrug. De online enquête is al ruim 850 keer ingevuld. Er zijn al erg interessante online dialogen gehouden in Maarn, Maarsbergen en Leersum. Deze week wordt er in Doorn druk geflyerd. Woensdag 12 mei is er een online dialoog voor inwoners van Doorn over de toekomst van hun dorp.

Voorbereidende gesprekken

Ook in Driebergen-Rijsenburg, Amerongen en Overberg wordt het proces opgestart. De gemeente betrekt zoveel mogelijk dorpsnetwerken en verenigingen uit de dorpen bij de voorbereiding van de online dialogen. Vanavond is er een werksessie met geïnteresseerden uit Driebergen-Rijsenburg. Donderdag 29 april volgen Amerongen en Overberg. Bent u inwoner van één van deze dorpen? Wilt u meedenken over welke onderwerpen belangrijk zijn om te bespreken tijdens de online dialoog in uw dorp? Heeft u ideeën hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we in deze lastige tijd inwoners kunnen enthousiasmeren om mee te doen? Mail naar: projectenplein@heuvelrug.nl of bel Rolinka van Markus: (0343) 56 56 00.

Meedenken over de toekomst

U vindt de enquête, het aanmeldformulier voor de dialogen en een kleurplaat voor kinderen op: www.heuvelrug.nl/toekomstvisie. Hier vindt u ook een formulier om een budgetaanvraag te doen voor een goed initiatief rondom waardig ouder worden, kwetsbare groepen en opvoeden. De gemeente stelt een bedrag beschikbaar voor goede ideeën.