De gemeente Utrechtse Heuvelrug is weer een stapje dichter bij een toekomstvisie door en voor haar inwoners. Het college legt in een zogenaamde ‘peilnota toekomstvisie’ een aantal denkrichtingen voor aan de gemeenteraad die belangrijke gevolgen kunnen hebben op toekomstige plannen. Deze peilnota is een tussenstap op weg naar de toekomstvisie.

Utrechtse Heuvelrug is niet de eerste gemeente die bezig is met een toekomstvisie, maar heeft wel voor een vrij unieke aanpak gekozen. Door lopende visietrajecten op het gebied van ruimte, sociale preventie en dorpsgericht werken te bundelen, hoopt ze de samenhang te vergroten, tegenstrijdige ambities te voorkomen en het voor inwoners makkelijker te maken om mee te doen. Eerder stelde de gemeenteraad al een globale ruimtelijke koers vast in de ‘Hoofdlijnen Omgeving’.

Grote vraagstukken

De afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken over de te maken keuzes voor grote vraagstukken die bepalend zijn voor het Utrechtse Heuvelrug van de toekomst. Onderwerpen zoals de vergrijzende bevolking, het tekort aan woningen, het versterken van de natuur en het vergroten van de veerkracht van de samenleving en de dorpen zijn voorgelegd. Inwoners konden hun ideeën over de toekomst delen via onder meer flyers, straatinterviews, een grote enquête en online dialoogsessies.

Samen keuzes maken

Wethouder Hans Waalwijk: “Bijna 800 mensen hebben actief meegedacht over wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn en wat voor keuzes daar in grote lijnen bij horen. Want we zullen met elkaar keuzes moeten maken, net als de meeste gemeenten van onze omvang, om ook in de toekomst vitaal te blijven. Dat is best ingewikkelde materie, zeker wanneer je vanwege corona niet samen kan komen om elkaar met een kop koffie in de ogen te kijken. Ondanks dat hebben veel inwoners de moeite genomen om in deze lastige tijd mee te denken. We hechten dan ook veel waarde aan alle waardevolle bijdragen tot nu toe.”

Belangrijke conclusies

En met resultaat. Op basis van deze eerste participatierondes valt namelijk al een aantal belangrijke conclusies te trekken. Wethouder Rob Jorg: “Een forse meerderheid van onze inwoners vindt dat de gemeente actief moet gaan sturen op het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen om de dorpen veerkrachtig te houden. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor onze woningbouwopgave en voor het voorzieningenniveau, wat overigens ook nog per dorp kan verschillen. We moeten samen uitzoeken hoe we hier op termijn mee om willen gaan en wat we van elkaar kunnen verwachten.”

Dorpsgesprekken in 2021

Dat ‘samen uitzoeken’ gebeurt onder meer in een reeks dorpsgesprekken die vanaf februari 2021 worden gehouden. Tijdens deze ontmoetingen wordt onder andere verder gesproken over de doorwerking van de denkrichtingen uit de peilnota voor de verschillende dorpen. Naast de dorpsgesprekken wil de gemeente met verschillende groepen uit de samenleving nog apart om tafel om wat meer de diepte in te kunnen gaan. Op die manier wil ze iedereen de kans bieden om hun visie op de toekomst mee te geven.

Of de vervolggesprekken ook digitaal plaats gaan vinden, is nog niet bekend. Hans Waaldijk: “We vinden het belangrijk dat de verschillende geluiden uit de samenleving allemaal gehoord kunnen worden. We gaan er daarom alles aan doen om de gesprekken zo plezierig en laagdrempelig mogelijk te laten verlopen. Digitaal of niet.”

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de peilnota 3 december 2020 tijdens een beeldvormende vergadering. Tijdens deze bespreking kunnen ook inwoners en andere belanghebbenden meepraten.