De gemeente Utrechtse Heuvelrug nodigt partijen uit om met initiatieven te komen voor zonnevelden. Eerder heeft de gemeenteraad bepaald dat er in 2021 besloten wordt over de eerste 25 hectare. Nu heeft het college het beoordelingsproces voor initiatieven voor plaatsing van grootschalige opwekking van zonne-energie vastgesteld. Deze kunnen vanaf 1 augustus initiatieven worden ingediend.

Afwegingskader initiatieven zonnevelden

Gemeente Utrechtse Heuvelrug zet in op energiebesparing én opwekking van duurzame energie, waaronder zonne-energie. Onze gemeente heeft veel waardevolle en unieke landschappen. Die worden niet alleen regionaal maar ook landelijk erg gewaardeerd. Bij het inpassen van duurzame energieopwekking in die landschappen vinden we het daarom van belang dat we zorgvuldig en met veel oog voor onze kenmerken en kwaliteiten te werk gaan. In oktober 2020 is het afwegingskader ‘Energie in landschap’ vastgesteld door de gemeenteraad. Het afwegingskader laat de kwaliteiten van het landschap meewegen bij de beoordeling van plannen voor duurzame energieopwekking in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In het afwegingskader is ook aangegeven dat de beoordeling van initiatieven gericht op grootschalige opwekking van zonne-energie (max. 25 ha) plaats moet vinden in 2021. Tegelijkertijd wordt er ook een uitvraag gedaan voor opwek van energie met innovatieve technieken die niet of nauwelijks zichtbaar zijn in het landschap. Het afwegingskader is te vinden op de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: https://www.heuvelrug.nl/afwegingskader-energie-in-landschap.

Indieningsperiode initiatieven

Van begin augustus tot eind september 2021 kunnen potentiele initiatiefnemers plannen indienen voor de realisatie van de 25 hectare zonnevelden. De gemeente zal deze initiatieven in het najaar beoordelen aan de hand van het afwegingskader. De zonnevelden die het beste ingepast zijn in het landschap van onze gemeente krijgen de mogelijkheid om een vergunning hiervoor aan te vragen.

Naar de informatiepagina voor initiatiefnemers

Naar de informatiepagina voor inwoners