Voor een bezoek aan de milieustraat Velperengh in Doorn moet u eerst online een afspraak maken. U maakt de afspraak snel en eenvoudig op uw smartphone, tablet of computer. Informatie over hoe u een afspraak kunt maken staat in de folder hieronder. We verspreiden de informatie zowel digitaal als via de krant en met foldertjes bij de bibliotheken en dorpshuizen. Met de app AfvalWijzer blijft u ook op de hoogte. U maakt de afspraak snel en eenvoudig via:

Afspraak milieustraat

De milieustraat Velperengh is van maandag tot en met zaterdag open. Bij het maken van een afspraak ziet u op welke tijden u terecht kunt.

Meer informatie over de nieuwe maatregel vindt u op www.heuvelrug.nl/milieustraat en op de App Afvalwijzer.

Waarom bezoek op afspraak?

Er speelden een aantal problemen op de milieustraat. Sinds de uitbraak van corona moesten we op zaterdag dicht. We hadden te maken met enorme pieken en dalen in het bezoekersaantal waardoor er regelmatig lange wachttijden waren, maar ook momenten dat het heel rustig was. We weten dat onze milieustraat ook bezocht werd door mensen uit andere gemeenten en door bedrijfjes. En dan zijn er de vaste klanten die zo vaak komen dat je twijfelt of het echt allemaal afval uit het eigen huishouden is dat ze meebrengen. In onze gemeente wordt 30% meer afval naar de milieustraat gebracht dan in vergelijkbare gemeenten. Dat jaagt ons op kosten, zeker nu afval steeds duurder wordt om te verwerken.

Met bezoek-op-afspraak willen we het volgende bereiken:

  • Geen wachtrijen meer: als u een afspraak maakt, weet u zeker dat u op die tijd terecht kunt.
  • Zaterdag weer open gaan.
  • Oneigenlijk gebruik voorkomen: alleen inwoners die hier afvalstoffenheffing betalen kunnen een afspraak maken.
  • Ervoor zorgen dat de milieustraat gebruikt wordt waar het voor bedoeld is, namelijk afval dat afkomstig is van het eigen huishouden.
  • Efficiënte inzet van de medewerkers waardoor ook beter toezicht op, en begeleiding aan bezoekers kan worden geboden.
  • Het verhogen van de veiligheid op de milieustraat tijdens uw bezoek.

De nieuwe werkwijze wordt een aantal maanden uitgeprobeerd. Halverwege het jaar volgt een evaluatie en wordt besloten of het – al dan niet met wijzigingen – voortgezet wordt.

Vier bezoeken per zes maanden

U kunt maximaal vier bezoeken per zes maanden plannen. Mede op basis van de ervaringen van andere gemeenten, verwachten wij dat dit voor de meeste huishoudens ruim voldoende is. Het vraagt van u wellicht iets meer planning, maar mogelijk bespaart het ook een aantal ritjes met een halfvolle achterbak.

Vooralsnog zijn er geen plannen om extra bezoeken tegen betaling toe te laten. Eerst moet blijken of de beschikbare openingstijden hier ruimte voor zouden bieden.

Evaluatie na een half jaar

Het eerste halfjaar houden we nauwlettend  in de gaten of het afsprakensysteem goed werkt. Halverwege het nieuwe jaar wordt een evaluatie uitgevoerd en gekeken of aanpassingen nodig zijn.

Terug naar de basis: waar is de milieustraat voor bedoeld?

De milieustraat is bedoeld voor huishoudelijk afval:

  • dat niet meegegeven kan worden aan de inzamelingen aan huis;
  • dat ook niet in verzamelcontainers voor afval kan;
  • dat afkomstig is van huishoudens die afvalstoffenheffing in onze gemeente betalen.

De milieustraat is niet bedoeld voor verbouwingen van uw huis of de herinrichting van uw tuin.

Het afvoeren van bouw- en sloopafval is in principe onderdeel van de kosten van de verbouwing en hoort niet ten laste van andere inwoners te komen. Dit afval kunt u laten afvoeren via een commercieel afvalbedrijf. Afval van kleinere klussen kan vaak wel op de milieustraat afgegeven worden. Check van tevoren op de webpagina over de milieustraat of de app AfvalWijzer wat u wel en niet kunt brengen. Per bezoek mag 2 m3 afval afgegeven worden.