Extra maatregelen op de stembureaus

  • Bij ieder stembureau is er een aparte in- en uitgang, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren.
  • Zowel bij de ingang als bij de uitgang staat er een zuil met desinfecterende handgel.
  • Iedere stemgerechtigde die komt stemmen krijgt een eigen rode potlood om mee te stemmen. Dit potlood mag meegenomen worden of kan bij de uitgang in een bak gedeponeerd worden. Na een goede schoonmaak beurt wordt hier een mooie bestemming voor gezocht.
  • De stembureauleden zitten achter een zogeheten “kuchscherm” en dragen een mondkapje. De leden die spullen aannemen en/of uitreiken dragen tevens handschoenen.
  • Er kunnen drie in plaats van twee stemmen per volmacht worden uitgebracht, naast de eigen stem.

Eerder stemmen op 15 of 16 maart

Inwoners die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus kunnen al op maandag 15 of dinsdag 16 maart gaan stemmen. Hiervoor zijn op die dagen vijf stembureaus geopend van 07:30 tot 21:00. U kunt dan stemmen in Amerongen bij Allemanswaard, in Driebergen bij Nieuw Salem/De Grote Kerk, in Doorn bij het Cultuurhuis, in Leersum bij De Binder en in Maarn bij De Twee Marken.

Wilt u weten wie tot de corona-risicogroepenbehoren, kijk dan op de website van het RIVM.

Meer en andere stembureaus

Normaal zijn er 26 stembureaus. Deze zijn vaak ook in bejaarden/verzorgingstehuizen en basisscholen. Op veel van deze locaties is een stembureau, logischer wijs, nu niet mogelijk. Daarom zijn er dit jaar niet alleen meer stembureaus (28 stembureaus en 1 bijzonder stembureau) maar ook veel bureaus op nieuwe locaties. In de locaties kan ook vanwege corona nog op het laatste moment een wijziging plaatsvinden. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle stembureaus die achterop de kandidatenlijst staan ook in gebruik zijn. Op deze webpagina over de verkiezingen staat het meest actuele overzicht van de stembureaus.

Lokale inzet bij inrichting en toegankelijkheid

Voor de kuchschermen, de bewegwijzering en het toegankelijk maken van de stembureaus is een lokale ondernemer ingeschakeld.
Alle locaties worden zo goed als mogelijk rolstoeltoegankelijk gemaakt. Vanwege de 1.5 meter-maatregelen met onder meer verschillende in- en uitgangen is dit helaas niet overal optimaal, maar wel te doen. De voorzieningen die worden aangebracht om de gebouwen toegankelijk te maken, blijven ook na de verkiezingen in gebruik. Hiermee wordt blijvend de toegankelijkheid voor bezoekers met een functiebeperking verbeterd (inclusie).

Stemmen voor mensen met een visuele beperking

Ook dit jaar is het weer mogelijk voor mensen met een visuele beperking om zelfstandig te stemmen met behulp van een soundbox en een stemmal. Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart kan dit in Nieuw Salem in Driebergen en in het Cultuurhuis in Doorn. Op woensdag 17 maart kan dit in Nieuw Salem. Die dag gaat het materiaal uit het cultuurhuis naar Bartiméus waar een bijzonder stembureau wordt ingericht. Op deze locatie kunnen  alleen inwoners en personeel van Bartiméus hun stem uitbrengen.

Burgemeester Frits Naafs: “Met alle extra maatregelen is het volgens mij voor iedereen mogelijk om op een veilige manier gebruik te maken van het stemrecht. Ik wil ook iedereen bedanken die zich heeft aangemeld om op een stembureau te zitten of te helpen met tellen. Met alle extra inzet ben ik er van overtuigd dat de verkiezingen in onze gemeente goed kunnen verlopen.”

Informatie van de Rijksoverheid over veilig stemmen