Wat is het?

Er is één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunt u terecht met zorgen, vragen en meldingen: 'Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling’. Veilig Thuis(externe link) is 7 dagen, 24 uur per dag bereikbaar via (0800) 2000. Ook professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht als zij op zoek zijn naar advies of overleg of als zij huiselijk geweld en kindermishandeling willen melden. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid.

Inwoners van de gemeente kunnen hun zorgen of problemen ook bespreken met de consulenten van de Sociale Dorpsteams. Als het nodig is kunnen de consulenten Veilig Thuis ook inschakelen.

Voor iedereen

Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren of anderen. Zij kunnen terecht bij Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. Veilig Thuis zet zich in voor een plek die geborgen en vertrouwd moet zijn, maar dat nu niet is. Samen met de cliënt en het gezin werkt Veilig Thuis aan een veilige omgeving door onveilige situaties te doorbreken. Medewerkers van Veilig Thuis kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp.