De Traaij/Traayweg krijgt een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is te smal om elkaar goed te kunnen passeren.

Omschrijving

De Traaij/Traayweg krijgt een nieuw fietspad. Het huidige fietspad is te smal om elkaar goed te kunnen passeren. Onder het tunneltje onder de A12 is passeren zelfs onmogelijk. Veel fietsers gebruiken daarom de rijbaan en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Het nieuwe fietspad wordt twee keer zo breed als het huidige fietspad, ook in de tunnel. Het overige verkeer gaat in de tunnel gebruik maken van één rijbaan in plaats van de huidige twee. Stoplichten aan weerszijden van de tunnel regelen het verkeer op de rijbaan.

Gezamenlijke aanpak

De Traaij / Traayweg loopt door drie gemeenten: Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Woudenberg. Alle drie de gemeentes hebben afgesproken om in een gezamenlijk project het fietspad aan te passen. Er is inmiddels een ontwerp gemaakt. Deze vindt u onderaan deze pagina. De Provincie stelt subsidie ter beschikking om het fietspad aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

Flora- en faunaonderzoek

De route ligt in de natuur en daar houden we natuurlijk rekening mee. Uit het flora fauna onderzoek blijkt dat er geen beschermde diersoorten zijn aangetroffen in de directe omgeving van het fietspad. De aanleg van het betonnen fietspad is gepland voor mei-juni 2019. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 5 weken zullen duren.

Voorbereidende werkzaamheden

De bomen die in de baan van het fietspad stonden zijn gekapt en de boomstronken zijn gefreesd. De overgebleven boomstammen zijn voor een deel verwerkt in de houtindustrie. Een ander deel wordt gebruikt om het bos bij Shinty in Driebergen af te zetten. Het niet direct bruikbare hout is versnipperd en als biomassa verkocht.

Vuelta

De Traaij is opgenomen in de route van de Vuelta. Deze wielerronde wordt in augustus 2020 gereden en heeft een wegbreedte van tenminste 5.00 meter nodig. Dit betekent dat de tunnel die een enkele rijbaan krijgt, niet aan de minimum breedte zou voldoen. De aanpassing van alleen het tunnelgedeelte en de oversteek bij de begraafplaats zijn daarom uitgesteld naar september 2020.

Contact

Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de projectleider Joris Jansen via joris.jansen@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Realisatie

De werkzaamheden aan het betongedeelte van het fietspad starten op 1 juli 2019. Dan wordt begonnen met het verwijderen van de overhangende begroeiing en de verharding van het bestaande fietspad beginnend aan de Driebergse kant. De verwachting is dat het nieuwe fietspad 31 juli in gebruik genomen kan worden. De belijning wordt in september aangebracht. Het wordt dan een verplicht fietspad. De verbreding van het fietspad in de tunnel wordt over ruim een jaar in september 2020 uitgevoerd.

De verbetering van het fietspad komt voor een belangrijk deel tot stand door de medefinanciering door de Provincie Utrecht.