In de Klimaatwet staat dat Nederland in 2030, vergeleken met 1990, een CO2-vermindering van 49% moet hebben gehaald. Daarvoor sloten de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties het Klimaatakkoord. Landelijk geldt dat een grootschalige opwek van duurzame elektriciteit 35 TWh op land via zon en wind en 49 TWh op zee via wind wordt behaald.

Samenwerkingsverband Kromme Rijngemeenten

Overheden maken gezamenlijke plannen in Regionale Energie Strategieën (RES) en op lokaal niveau in beleid. Ook wij zijn bezig met de uitvoering van het landelijke beleid. Dat doen we in het samenwerkingsverband U16. Met de Kromme Rijngemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede werken we in een extra samenwerkingsverband.

Deze vier gemeenten hebben samen een technische verkenning naar kansen en belemmeringen voor windenergie in onze gemeenten laten doen. Voor windturbines zijn er namelijk wettelijke beperkingen. Er zijn dus veel plekken waar windturbines niet zijn toegestaan.

Verkenning naar windenergie

Pondera Consult heeft de opdracht voor de ruimtelijk-technische verkenning naar windenergie uitgevoerd. Zij hebben de milieutechnische haalbaarheid voor windenergie in kaart gebracht om een beeld te geven van de mogelijkheden voor windenergie in de Kromme Rijngemeenten. In deze verkenning worden geen zoekgebieden voor windenergie vastgesteld of andere beleidskeuzes gemaakt. In de analyse is ook over de gemeentegrenzen heen gekeken.

Belemmeringen

Zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ belemmeringen zijn in kaart gebracht. Harde belemmeringen zijn bijvoorbeeld geluid, slagschaduw, veiligheidsafstanden tot panden en infra en Natura 2000. Zachte belemmeringen zijn bijvoorbeeld NNN (Natuurnetwerk Nederland) gebieden, stiltegebieden, Rijksbeschermde gezichten en archeologie. Door een ‘negatief’ te maken van de belemmeringen worden de kansen voor windenergie zichtbaar. Vervolgens is een inschatting gemaakt van het aantal plaatsingsmogelijkheden in de vier gemeenten. Daarbij houden we rekening met deze belemmeringen. De denkrichting 'windenergie langs infrastructuur' is als voorbeeld verder uitgewerkt.