Wat is het?

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente. 

Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe werkt het?

In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing:

  • Tweede Kamerverkiezingen: in elke Nederlandse gemeente.
  • Europese verkiezingen: in elke Nederlandse gemeente.
  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie.
  • Waterschapsverkiezingen: binnen hetzelfde waterschap

Voor gemeenteraadsverkiezingen kunt u geen kiezerspas krijgen. U kunt wel in elk stemlokaal binnen de gemeente stemmen (met uw stempas).

Wat moet ik doen?

Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

Persoonlijk aanvragen 

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur gedaan worden. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u uw stempas en uw legitimatiebewijs en vraagt u een kiezerspas aan.

Schriftelijk aanvragen 

  • U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit op naar de gemeente.
  • Stuur uw stempas mee met de aanvraag.
  • Uw aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag door de gemeente zijn ontvangen.

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. 

Wat moet ik meenemen?

Als u de kiezerspas persoonlijk aanvraagt, neemt u het volgende mee: 

  • uw geldige identiteitsbewijs 
  • uw stempas