Wat is het?

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente. 

Hoe werkt het?

In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing:

  • Tweede Kamerverkiezingen: in elke Nederlandse gemeente.
  • Europese verkiezingen: in elke Nederlandse gemeente.
  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie.
  • Waterschapsverkiezingen: binnen hetzelfde waterschap

Voor gemeenteraadsverkiezingen kunt u geen kiezerspas krijgen. U kunt wel in elk stemlokaal binnen de gemeente stemmen (met uw stempas).

Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Persoonlijk aanvragen 

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen gedaan worden. Doe dit voor 12.00 uur 's middags. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis gaan waar u op de dag van kandidaatstelling (9 oktober 2023) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u uw stempas en uw legitimatiebewijs en vraagt u een kiezerspas aan.

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. 

Wat moet ik meenemen?

Als u de kiezerspas persoonlijk aanvraagt, neemt u het volgende mee: 

  • uw geldige identiteitsbewijs 
  • uw stempas